ປະຫວັດສາດ

 • ໃນປີ 2014
  Qingdao Furuite Graphite ຈໍາກັດໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ.
 • ໃນປີ 2015
  ບໍລິສັດໄດ້ຜ່ານການຢັ້ງຢືນລະບົບຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ISO9001-2000 ໃນເດືອນສິງຫາ 2015.
 • ໃນປີ 2016
  ບໍລິສັດໄດ້ເພີ່ມການລົງທຶນເພື່ອຮັບຮູ້ການເຊື່ອມໂຍງຂອງອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າ.
 • ໃນປີ 2017
  ການສົ່ງອອກການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງບໍລິສັດບັນລຸ 2,2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
 • ໃນປີ 2020
  ບໍລິສັດໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງລະບົບ GBT45001.
 • ໃນປີ 2021
  ພວກເຮົາສືບຕໍ່ເດີນ ໜ້າ ຕໍ່ໄປ.